خبر

پرینت

اولین ماشین فرم فیل سیل مخصوص آب معدنی لیوانی ساخت ایران توسط شرکت آلتین پاک ماشین به عراق صادر شد.

آلتین پاک ماشین تبریز دستگاه فرم فیل سیل مخصوص آب معدنی لیوانی ساخت خود را به عراق صادر نمود. این دستگاه با ظرفیت 6000 لیوان 300 سی سی در ساعت مجهز به تجهیزات بسته بندی تمام اتوماتیک انتهای خط (کارتونینگ) نیز میباشد. با توجه به بازار فوق العاده مناسب آبهای آشامیدنی بسته بندی شده در لیوان در کشور عراق وعدم توانایی شرکت های عراقی در تامین آب مورد نیاز بازار داخلی آن کشور، بهتر است کارخانه های بسته بندی آب در کشورمان توجه ویژه ای به این فرصت صادراتی داشته باشند.